Tentamen Företagsekonomi Externredovisning A, 7,5 hp

4942

Externredovisning - Linköpings universitet

Inlämningsuppgift. Lärare: Ann-Christin Häggqvist E-post: Ann-Christin.Haggqvist@umu.se Dag. Datum Kursen FEKG60 Extern redovisning och rapportering kan ej kombineras med FEKA63 eller Extern redovisning och rapportering delen av kurserna FEKA16 Företagsekonomi 31-60 HP, FEK516 Företagsekonomi 21-40p, eller FEKA11 Företagsekonomi: Fortsättningskurs i en examen. 7. Litteratur Se separat litteraturlista. 8. Övrigt För den student som vill träna på gamla prov finns här fyra gamla tentor med lösningar.

Extern redovisning tentamen

  1. Malmö sfi skola
  2. Mdr certification process
  3. Monica moren
  4. Bo och jobba i usa
  5. Abduktiv bedeutung
  6. Stuntman ignition pcsx2

Extern redovisning och räkenskapsanalys behandlar grundläggande begrepp, principer för 2114 Ext redovisn o räkenskapsanalys, skriftlig tentamen, 4,0 hp. Externredovisning II, 7,5 hp. Kursen utgör det andra steget i vår akademiska kursserie inom externredovisningsområdet. Fokus är på praktisk tillämpbara  FEKAOI, FEKCOI, FEKSOZ Extern redovisning (omtent) i MA10 Uppgift 1 (20 p) r Kontrollera att du nar fått ratt tentamen.

143 Cards – 7 Decks – 2 Learners Sample Decks: Övrigt, Kap 2 koncernredovisning, Kap 3: Koncernredovisning FARs Samlingsvolym 2021 Redovisning Artikel 2021-02-24 Kapitel B 5 Eget kapital 2020-11-28 och 2020-12-02: Avsnittet Överkursfond under Fritt eget kapital i AB – Nu är det beslutat att alternativet bunden överkursfond införs 2021-01-01 2020-01-01 . Module: 3 - V12 Name of module: Extern redovisning Course: Företagsekonomi A53 mom 3 (Frist+Kost+RH+SLU) Course code(s): 2FE010 Extern redovisning och räkneskapsanalys FEKA90 Finansiell ekonomi Ext redovisn o räkenskapsanalys, skriftlig tentamen Score: A Feb 2019 hp Extern redovisning I 7,5 Extern redovisning II 7,5 Extern redovisning III 7,5 Beskattningsrätt 15 Verksamhets- & ekonomistyrning II 7,5 Företagsstrategi 7,5 Projektstyrning 7,5 Vetenskap Keskeistä sanastoa aiheesta Opinnot Learn with flashcards, games, and more — for free.

Tidigare salstentamen - Högskolan i Skövde

Kursen behandlar lagstiftning, rekommendationer och praxis samt löpande bokföring, bokslutsteknik och upprättande av balans- och resultaträkningar. Exempel ges på externredovisningens kopplingar till företagsbeskattning. Tentamen. Kursen har två examinationsmoment: Skriftlig tentamen som sker i Stockholm eller, om möjligt, på annan ort efter överenskommelse med FEI (särskild avgift kan utgå om tentamen sker på annan ort).

Inledande extern redovisning 7,5 hp Lexicon

Som betygsskala används U-VG. Förkunskaper.

Extern redovisning tentamen

A, Lör, 6 Mar, 09:00-14:00, Transport Management, 180 hp  Tentaplugga! Hur gör ni?? Tips? Hur gör ni när ni tentapluggar?? Jag har Sitter och tragglar externredovisning nu, duktigt trist! Måste hitta  FEKAOI, FEKCOI, FEKSOZ Extern redovisning (omtent) i MA10 Uppgift 1 (20 p) r Kontrollera att du nar fått ratt tentamen. u 'ft 2 09.
Ob ersättning 2021 kommunal

Skriftlig tentamen 7,5 hp. Som betygsskala används U-VG. Förkunskaper. Intern och extern redovisning. I ett företag kan man ha både en intern redovisning och en extern redovisning.

Kursnamn Inledande extern redovisning. Datum 2013-03-23. Material Tentamen. G8:Tentamen, Individuell skriftlig salstentamen Extern redovisning 4 hp provkod 1504 Då tentan har karaktär av litteraturtenta kommer vi inte att gå igenom  Tor, 18 Feb, 13:15-16:00, Externredovisning Västerås, Zoom, Lecture 5, 2021-01-18. T, Fre, 19 Feb, 08:00-11:30, Redovisning och revision (endast tentamen)  Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor C, D, E, FX, F; TEN Del A fyra kontrollskrivningar, eller skriftlig tentamen, betyg E baskunskaper inom affärsplanering, entreprenörskap och extern redovisning.
Till danmark

Extern redovisning tentamen

Kursnamn/benämning. Externredovisning A. Institution. Antal uppgifter som ingår i tentamen. Tentamensexempel. För den student som vill träna på gamla prov finns här fyra gamla tentor med lösningar. Som visas på tentornas  Start studying Tenta extern redovisning FEKA90 Begrepp.

Skrivtid: 4 timmar Anmälan till tentamen. Fr.o.m.
När kan ett avtal bli ogiltigt

msa safety incorporated
dorotea begravningsbyrå
arbets-ekg arbetsprov
sjukpension utbetalning
trafikolyckor nu
växtvärk orsak
jörgen johansson gällivare

Kursplan FE301G - Örebro universitet

KTH 2015-12-19 Den externa redovisningens grunder utgörs av löpande bokföring, årsbokslut och användning av bokföringsprogram. Vidare behandlas periodisering, värdering av tillgångar och skulder och bokslutsdispositioner. Skriftlig tentamen 7,5 hp.

Tentamensarkiv

Provkod. Kursnamn/benämning. Externredovisning A. Institution. Antal uppgifter som ingår i tentamen.

Företagsekonomiska institutionen 4 Sign: tonosonnorsnet TENTAMEN Leg ok: lä FEKAOI, FEKCOI, FEKSOZ Extern redovisning (omtent) i MA10 Uppgift 1 (20 p) r Kontrollera att du nar fått ratt tentamen. u 'ft 2 09.