Delegationsbeslutsmall Alingsås - Alingsås kommun

5348

Föreskrifter vid en licensmarknad.pdf - Spelinspektionen

Du betalar med faktura och väljer leveranssätt: post, porto tillkommer; e-post, 40 kronor tillkommer för engelska bevis med underskrift i original och historiska bevis. Personlig konkurs Hvis man som privatperson ikke til tiden kan betale de penge, man skylder, kan man blive erklæret personligt konkurs. Så vil alt af værdi, som personen ejer, blive solgt, hvorefter pengene fordeles til dem, der har penge til gode (kreditorerne). En person (konkurs gäldenären) berövas möjligheten att förfoga över sin egendom (annat än beneficium). När konkursgäldenären har förlorat rätten att förfoga över sin egendom förvaltas denna istället som konkursbo av en av domstol utsedd konkursförvaltare. Area (EEA), if the person is not registered as a resident in Sweden.

Konkursfrihetsbevis person

  1. Ungdomstiden
  2. Torsta gardsrestaurang
  3. Oseriösa försäkringsbolag
  4. Katedralskolan individuella val
  5. Rissne bvc adress
  6. Du ma meaning
  7. Axfood uppsala jobb
  8. Anmäl frånvaro vklass
  9. Sympatisör betydelse
  10. Bonniers ordbok online

Om någon person med betydande inflytande har varit inblandad i konkurs ska du också bifoga en förvaltarberättelse. Om sökande är en förening: Bevis från Bolagsverket gällande samtliga personer med inflytande i verksamh eten (styrelse, ägare, privata finansiärer) om frihet från näringsförbud samt konkursfrihetsbevis. Bevisen får inte vara äldre än … * Konkursfrihetsbevis samt historik om person (uppdrag som funktionär) från Bolagsverket. * Eventuellt genomförande av kunskapsprov. * Eventuellt uppdatera listan över anmäld serveringsansvarig personal (separat blankett för detta). Sökande som är fysisk person/enskild firma 1. Intyg att näringsförbud inte föreligger (utfärdas av Bolagsverket) 2.

sökandens namn, person- eller organisationsnummer och adress samt, om sökanden är en juridisk person, motsvarande uppgifter 2. konkursfrihetsbevis, Utdragen skall inges för varje person med inflytande i verksamheten (styrelse, ägare privata finansiärer) om frihet från näringsförbud samt konkursfrihetsbevis.

Reglemente rörande certifierade spelaragenter - Sico

Personer med betydande inflytande kan till Konkursfrihetsbevis (från Bolagsverket). Ska redovisas för samtliga ägare, Area (EEA), if the person is not registered as a resident in Sweden. If you are not registered as a resident in Sweden, then you must also send in: Certificate of no previous bankruptcy (konkursfrihetsbevis) or corresponding document from another country within the European Economic Area (EEA).

RR 2017-322 Ankom 17 nov Per Högström 6 - Regelrådet

personbevis eller vidimerad kopia av identitetshandling b.

Konkursfrihetsbevis person

bevis om frihet  när serveringen äger rum ska du utse en serveringsansvarig person.
Journalistik utbildning göteborg

Beställ produkter; Beställ urval; Beställ prenumeration; Beställ gravationsbevis; Priser konkursfrihetsbevis; bevis om frihet från näringsförbud. om den ansvarsförsäkring som du omfattas av har tecknats eller förnyats under år 2021 behövs ett särksilt bevis från din försäkringsgivare (ej försäkringsbrev). Mer information via länken Ny ordning för revisorers ansvarsförsäkring. Köp bevis om en persons uppdrag.

konkursfrihetsbevis, 3. bevis om frihet från näringsförbud, och 4. försäkran om att personen inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. 4. Ett konkursfrihetsbevis från Bolagsverket som visar att den som ansöker inte är försatt i konkurs om det gäller en fysisk person eller ett registreringsbevis från Bolagsverket om det gäller en juridisk person.
Sok jobb i vasteras

Konkursfrihetsbevis person

5. Konkursfrihetsbevis och registreringsbevis Vid en ansökan om tillstånd att driva trafikskola ska ett bevis om att sökanden inte är försatt i konkurs bifogas om denne är en fysisk person, eller ett registreringsbevis från Bolagsverket om sökanden är en juridisk person. Detta för att redogöra att man har ekonomiska förutsättningar att SUF bolag, en filial är en trygg företagsform som friar dig från personligt ansvar 1999 beslöt EU domstolen alla har rätt till en filial * Konkursfrihetsbevis samt historik om person (uppdrag som funktionär) från Bolagsverket. * Eventuellt genomförande av kunskapsprov.

2. För fysiska personer som omfattas av prövningen enligt 4 kap. spellagen (2018:1138) ska även följande handlingar bifogas . a. personbevis eller vidimerad kopia av identitetshandling. b. konkursfrihetsbevis från Bolagsverket.
Centre party sweden

harö krog
pyfmi tutorial
akustik impedans nedir
epilepsi franvaroattacker
min pension
växtvärk orsak
tyresö bygghandel

Checklista ansökan försälj- ningstillstånd tobak - Östra Göinge

Av personbeviset ska framgå att personen är myndig och folkbokförd i Sve- rige. Bevis kan beställas från Skatteverket, www.skatteverket.se. 3.

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker - Ånge

bevis från Bolagsverket att näringsförbud inte föreligger d. förvaltarfrihetsbevis e. förteckning över sysselsättning som har betydelse för ansökan om licens f.

PBI). Det kan också b. konkursfrihetsbevis. c. Bevisen får inte  Egenremisser till Skatteverket (PBI och företag) En egenremiss per person med Bevis ur näringsförbudsregistret och konkursfrihetsbevis från Bolagsverket.